شما اینجا هستید: صفحه اصلی > لوازم جک سازی > ملزومات هیدرولیک و پنوماتیک

انواع ملزومات پنوماتیک

سر جک مدل POS سر جک مدل PHS سنسور و گیره جک پنوماتیک مگنت دار براکت ته جک


2 شاخه سر جک خاری براکت فلنج لولایی ته جک پنوماتیک فلنج مادگی ته جک پنوماتیک


فلنج سر جک و ته جک پنوماتیک فلنج نری سکو دار ته جک پنوماتیک فلنج نری ته جک پنوماتیک لوله سیلندری آلومینیوم


انواع سر جک هیدرولیک

سر جک 2 پیچ سر جک مدل U قرقری جک GE سر جک مدل 2 پیچ


سر جک مدل B سر جک مدل 2 پیچ سر جک مدل گرد جوشی سر و ته جک مدل تخت جوشی


انواع ته جک هیدرولیک

پولکی ته جک سر و ته جک مدل تخت جوشی ته جک مدل D پولکی ته جک با ورودی روغن


توپی ته جک ته جک مدل B


انواع پایه و یاتاقان جک هیدرولیک

1 2 3 4


5 6 7 8


9 10 11 12


13 14