شما اینجا هستید: صفحه اصلی > جک > جک هیدرولیک (ماشینی)

جک های هیدرولیک (ماشینی)

در این بخش بازرگانی رشدی به عنوان نماینده رسمی عرضه محصولات شرکت هیدرولیفتسان(Hidroliftsan) (اعم از جکهای تلسکوپی یا تک آنتن)  در زمینه ماشین های کمپرسی، سکوی تخلیه آسانسوربار، ماشین های زباله کش و دستگاههای پرس و تزریق با ارائه محصولات شرکت فاف هیدرولیک (FAF Hidrolik) ترکیه در زمینه جکهای تراکتوری (اعم از بازو و باکت) از بزرگترین مراکز عرضه جکهای هیدرولیکی می باشد. ضمناً جک کابین راننده نیز قابل ارائه می باشد.

 

جک های تلسکوپی کمپرسی (آنتنی)


جک کمپرسی جک کمپرسی جک کمپرسی جک کمپرسی جک کمپرسیType F Type E Type D Type C Type B Type A

جک های تراکتوری


جک تراکتوری جک تراکتوری جک تراکتوری جک تراکتوریجک 2 آنتن 43
سانتی تریلی تراکتور
جک بازو تراکتور جک 90 سانت 2آنتن جک 70 سانت 2آنتن

جک های کابین

جک  کابین جک  کابین جک  کابین جک  کابین جک  کابین


KS0034 مرسدس KS0010 مرسدس KS0009 مرسدس KS0067 مان KS0050 اسکانیا

جک های زباله کش


جک زباله کش جک زباله کش جک زباله کش جک زباله کش جک زباله کش
جک تلسکوپی دوطرفه جک تک آنتنی
زباله کش
جک تک آنتنی
زباله کش
جک تک آنتنی
زباله کش
جک تلسکوپی دوطرفه